Bli medlem

Bli medlem i Tenala Byarådsförening r.f.
Genom att bli medlem understöder du byarådets verksamhet.

Medlemsagiften är 10€ / familj (2017)
Kontonummer: FI54 4055 5820 0131 62

Vänligen skriv namn och postadress i meddelandefältet så att vi kan posta Tenalablade till din hemadress.